W firmie Ilpea wdrożone zostały zasady norm IATF 16949, które są potwierdzane corocznymi auditami oraz certyfikatami uzyskanymi przez Naszą firmę.

Norma IATF (poprzednia nazwa ISO/TS 16949) jest techniczną specyfikacją ISO, która konsoliduje w ramach jednej normy wymagania istniejących już amerykańskich, niemieckich, francuskich i włoskich systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Certyfikat IATF jest wymagany dla wszystkich producentów oraz dostawców zrzeszonych w IATF.
Posiadanie certyfikatu jest wymagane od wszystkich uczestników łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym.