Grupa ILPEA w maju 2012 opracowała oraz zatwierdziła Kodeks Etyczny, którego stosowanie i przestrzeganie stanowi jedno z podstawowych zobowiązań firmy wobec pracowników oraz współpracujących podmiotów zewnętrznych. Opracowanie i wprowadzenie kodeksu etycznego w sposób jasny zdefiniowały wartości, które stanowią podstawę funkcjonowania Grupy ILPEA.

Grupa Ilpea jako jedne z podstawowych wartości uznała odpowiedzialność, rzetelność, przejrzystość oraz uczciwość działania. Pracownicy firmy są uznawani za podstawowy i niezbywalny czynnik, który jest głównym motywatorem dalszego rozwoju firmy. Dbając o zapewnienie najwyższych standardów pracy Grupa Ilpea umożliwia swoim pracownikom ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz stwarza warunki do dalszego samorozwoju.