karieraW działalności firmy  ILPEA  zasoby ludzkie zostały uznane za podstawowy czynnik umożliwijacy rozwój i dalszą ekspansję.

Zarząd firmy dokłada wszelkich starań, aby współpraca z kandydatami oraz pracownikami firmy odbywała się na zasadzie profesjonalizmu, uczciwości oraz poszanowania wspólnych wartości.

Ilpea dba o rozwój zawodowy swoich pracowników mający na celu podwyższania poziomu kompetencji.