Najważniejsze daty dla grupy ILPEA:

  • 1960 – utworzenie grupy we włoskiej miejscowości Malgesso;
  • 1970 – połączenie włoskiego oddziału ILPEA  z amerykańską firmą US Group PANTASOTE INC;
  • 1989 – 2000 dynamiczny rozwój firmy, który zaowocował otwarciem nowych zakładów produkcyjnych m.in na Węgrzech, w Brazylii czy Hiszpanii;
  • 2001 – przejęcie zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Meksyku oraz USA,
  • 2003 – otwarcie zakładów produkcyjnych w Polsce;
  • 2004– obecnie – dalsza ekspansja oraz tworzenie nowych zakładów w Rosji, Turcji oraz Meksyku.