„PRZESIĘBIORCA UZYSKAŁ POMOC W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO POD NAZWĄ: „POMOC DLA PRZEMYSŁU ENERGOCHŁONNEGO ZWIĄZANA Z CENAMI GAZU ZIEMNEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 R.”